Nekla - osp.nekla.eu

oledry-1.jpg b3d9357f26ffac3c1eae2b1525b561fa
Bliskie Sąsiedztwo
2012-09-01 Radosław Jagieła
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Wystawa fotograficzna prezentująca archiwalne fotografie osadników olęderskich, urodzonych i mieszkających w okolicach Nekli, którzy od 1846 r. do końca XIX w. emigrowali do Australii. Ukazuje również współczesne zdjęcia ich potomków, odwiedzających gminę Nekla w 2005 r. podczas obchodów 600-lecia Nekli, kiedy to zaprezentowano cmentarze olęderskie uporządkowane przez Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich. Ekspozycja stanowi zderzenie dwóch odległych światów, które dzieli ponad 160 lat historii.

Jednak poznawanie kultury olęderskiej i kultywowanie tradycji przez realizację różnych projektów sprawia, że granica między przeszłością i teraźniejszością nie jest aż tak odległa, a mieszkańcy Nekli i odwiedzający ich australijscy potomkowie, mimo odległości są dla siebie bliskimi sąsiadami. Tak jak kiedyś byli nimi również Nekielscy Olędrzy.

Autorem wystawy jest Waldemar Odrobny z Nekli, który zajął się obróbką starych, często zniszczonych fotografii archiwalnych, udostępnionych przez potomków Nekielskich Olędrów i wykonał wszystkie reprodukcje. Jest również autorem arażancji graficznej i plastycznej całej ekspozycji. Organizatorzy wystawy: Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne i Hotel Barczyzna.

Dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu "Bliskie Sąsiedztwo. Odkrywanie historii i kultury Olędrów polskich".

 

 

Anna Eleonore Wilhelmine z domu Kriese (ur. 10.09.1821 w Siedleczku
† 13.10.1871 r. w Blumberg. S.A.) i Antoni Maćkowiak (ur. 03.1817 w Podstolicach
† 14.10.1899 w Blumberg, S.A.) Związek małżeński zawarli w Nekli 19.05.1846 r. 


Anna Eleonore Wilhelmine nee Kriese (born 10.09.1821 at Siedlec Hauland
† 13.10.1871 at Blumberg, S.A) and Anton Maczkowiak, born 03.1817 at Podstolice
† 14.10.1899 at Blumberg S.A.) Married: May 19, 1846, at Nekla.


Anna Christina Nuske z domu Mantey (ur. 14.11.1835 w Psarach Wielkich
† 21.01.1917 w Skokach). Żona Johanna Gottlieba Nuske z Nekielki.


Anna Christina Nuske nee Mantey (1835-1917).
Wife of Johann Gottlieb Nuske of Nekla Hauland.


Leontine Ottilie Nuske, ur. 13.12.1875 r. w Nekielce jako 9 dziecko Johanna
Gottlieba Nuske
i Anny Christiny Nuske. Na zdjęciu z matką i ojczymem Krugerem.


Leontine Ottilie Nuske born 13.12.1875 in Nekla Hauland as a 9th child of Johann Gottlieb
Nuske
and Anna Christina Nuske. On the photo with mother and step-father Kruger.


Hulda Mathilda Ida Nuske (ur. 2.11.1873 w Nekielce jako 8 dziecko
Johanna Gotlieba Nuske i Anny Christiny Mantey).


Hulda Mathilda Ida Nuske (born 2.11.1873 in Nekla Hauland as the 8th child
of Johann Gottlieb Nuske and Anna Christina Mantey).


Friedrich Wilhelm Nuske (ur. 14.12.1854 w Nekielce † 8.10.1946 w Elam Vic) i Hulda Auguste Boge
(ur. 14.08.1864 w Nekielce † 18.07.1941 w Ellam Vic) oraz ich rodzina. Friedrich był pierwszym dzieckiem Johanna Gottlieba Nuske i Anny Christiny Mantey. Jego pierwszą żoną była Ernestine Frederike Muhlnickel z Nekielki, która zmarła 15 stycznia 1881 r. Ożenił się powtórnie z Huldą Auguste Boge 26 grudn
ia 1884 r. Wyemigrowali do Melbourne w Wiktorii w Australii na statku Hohenzollern, dokąd przybyli 31 sierpnia 1888 r.

Friedrich Wilhelm Nuske and Hulda Auguste Boge & their family. Friedrich was the first child of Johann
Gottlieb Nuske
and Anna Christina Mantey. He was born on 14th December, 1854 in Nekla Hauland.
His first wife was Ernestine Frederike Muhlnickel of Nekla Hauland. She died in Nekla Hauland on 15th
January, 1881. Friedrich married for the second time to Hulda Auguste Boge, (born 14th August,
1864 Nekla Hauland) at Nekla Hauland on 26th December, 1884. They emigrated to Melbourne,
Victoria, Australia on the Hohenzollern on 31st August, 1888.


Srebrne wesele Wilhelma Edwarda Tischlera (ur. 1.12.1857 r. w Nekielce † 11.06.1925 w Katyil, Vic.)
i Pauline Henriette z domu Nuske (ur. 18.08.1862 w Nekielce † 26.10.1934 w Katyil, Vic)


Silver Wedding of Wilhelm Eduard Tischler (born 1 Dec 1857 at Nekla Hauland † 11 Jun 1925 at Katyil Vic)
and Pauline Henriette nee Nuske (born 18 Aug 1862 at Nekla Hauland † 26 Oct 1934 at Katyil Vic)


Gustaw Adolf Andreas Nuske, ur. 22 stycznia 1860 r. w Nekielce. Na zdjęciu z żoną i córkami
przed ich domem w Katyil, 360 km na zachód od Melbourne. Tam, na powierzchni ponad 240 akrów
(ok. 97 ha) prowadzili farmę. Gustav był trzecim dzieckiem Johanna Gotlieba Nuske i Anny Christiny
Mantey
. Wraz ze swoją żoną Idą Florentyną z domu Heise przybyli do Australii w lipcu 1883 roku.


Gustav Adolf Andrea
s Nuske, born 22nd January, 1860, Nekla Hauland. Photo of him with his wife
and daughter at their house at Katyil, 360km West of Melbourne. They grew wheat on their farm
of 240 acres (ca. 97 ha). He was the 3rd child of Johann Gottlieb Nuske and Anna Christina
Mantey
. Gustav and his wife Ida Florantine nee Heise arrived in Australia in July 1883.


Gustaw Adolf Andreas Nuske i jego żona Ida Florentyna.

Gustaw Adolf Andreas Nuske and her wife Ida Florentyna.


Heinrich Brauer (1881-1965) i Ida Agnes Nuske (1888-1953) z rodzicami i bratem Gustawem
Theobaldem
(1895-1981). Ida była córką Gustawa Adolfa Andresa Nuske i Idy Florantine Heise, którzy wyemigrowali z Nekielki w 1883 r. Jej mąż Johann Carl Heinrich Brauer urodził się w 1881 r. w Brzeźnie.


Heinrich Brauer and Ida Agnes Nuske. Ida was the daughter of Gustav Adolf Andreas Nuske
who emigrated from Nekla Hauland in June 1883. Ida, born 26th April, 1888 in Katyil, Victoria,
married Johann Carl Heinrich Brauer, who was born in 1881 in Briesen, Posen.


Ludwig Kuenh (1836-1932) i jego żona
Herminie Marie Zadow (1846-1906)


Dzieci Johanna Nuske i jego drugiej żony Louise z domu Schulze. Johann był właścicielem karczmy i hotelu w Nekielce. Na zdjęciu trójka jego dzieci z tego małżeństwa: Pauline Johanna Fredericka Nuske (1835-1926), Johann Heinrich Nuske (1837-1924) oraz Louise Nuske (1840-1932). Wszyscy urodzili się w Nekielce. 

Children of Johann Nuske and his 2nd wife Louise nee Schulze. Johann was an owner of a tavern and a hotel in Nekla Hauland. A photo depicts 3 of his children: Pauline Johanna Fredericka Nuske (1835-1926), Johann Heinrich Nuske (1837-1924) and Louise Nuske (1840-1932). All of them were born in Nekla Hauland.

 

Mary Cooper z domu Nuske nad grobami swoich przodków. Nekielka, 2005

Mary Cooper nee Nuske above the grave of her ancestors. Nekielka, 2005

 

Pastor Colin Huf w piwnicy domu swoich antenatów. Nekielka, 2005

Pastor Colin Huf in the cellary of his ancestors’ House. Nekielka, 2005

 

Na cmentarzu w Barczyźnie, 2005

On the cemetery in Barczyzna, 2005

 

Witaj mój Bracie… . Arcybiskup Henryk Muszyński z pastorem Colinem Hufem. Nekla, 2005

Welcome my Brother. Archbishop Henryk Muszyński with a Pastor Colin Huf. Nekla, 2005

 

Luterańscy australijscy potomkowie Olędrów przed uroczystością poświęcenia
krzyży cmentarnych przez arcybiskupa Muszyńskiego. Nekla, 2005


Australian Lutheran descendants of Olenders before the Ceremony of
Consecrating Crosses by Archbishop Muszyński. Nekla, 2005

 

Australijscy potomkowie Nekielskich Olędrów na ziemi przodków. Nekla, 2005

Australia descendants of Nekla Olendery on the land of their ancestors. Nekla, 2005

 

Braterski Krąg Przyjaźni na cmentarzu. Nekielka, 2005

Brotherhood Circle of Friendship on the cemetery in Nekielka, 2005

 

Gospodarstwo Państwa Plucińskich. Tutaj mieszkali przodkowie rodziny Nuske. Nekielka, 2005

A farm of Pluciński Family. Here live ancestors of Nuske Family. Nekielka, 2005

 

Tędy chodzili nasi przodkowie… Colin Huf i Darrel Maczkowiack. Barczyzna, 2005

Our ancestors would walk down this path… Colin Huf and Darrel Maczkowiack. Barczyzna, 2005

 

Z tego domu wyruszyła do Australii Anna Eleonora Wilhelmina Maćkowiak z domu Kriese.
Na zdjęciu wzruszeni i szczęśliwi jej potomkowie Darrel i Helen Maczkowiack
oraz Anne Marie, Muriel, Howard i Jason Thiele. Siedleczek, 2005


Anna Eleonora Wilhelmina Maczkowiack nee. Kriese left his house in order to emigrate to Australia.
On the photo her descendants deeply touched and happy Darrel & Helen Maczkowiack
and Anne Marie, Muriel, Howard and Jason Thiele. Siedleczek, 2005

 

Tysiąc lat historii. Betty Huf przy kościele romańskim w Gieczu, Giecz, 2005

A thousand years of history. Betty Huf near the Romanesque church in Giecz, Giecz, 2005

 

Uczestnicy wycieczki do Klępska (24 sierpnia 2012)

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
najstarsze-dzieje-1.jpg 2f72727ecb4492b26a8321277d6a7961
nekielskie-oledry-1.jpg b443689123ea90cf41a5ec0cdcaf7391
nsk.png 8ce5d81525f524d61cf253b80e15cf54