Nekla - turystyka.nekla.eu

oledry-1.jpg cd0d156375cc56a63af0809e1ab9b641
Kościół w Klępsku został jednym z nowych cudów Polski
2016-09-04 Radosław Jagieła
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Szlak Kościołów Drewnianych Regionu Kozła (Klępsk, Chlastwa i Kosieczyn) zajął trzecie miejsce podczas plebiscytu na 7 nowych cudów Polski.

Klępsk to miejsce wazne dla odwiedzających Polskę gości z Australii. Z Klępska bowiem w 1838 roku wyruszyła do Australii pierwsza grupa staroluteran pod wodzą swojego proboszcza, pastora Kavela, dajac poczatek wielkiej fali emigracji z pogranicza lubusko-wielkopolskiego. W 8 lat później, w 1846 roku tę drogę pokonali staroluteranie z Nekielskich Olędrów i najbliższej okolicy.

Kościół w Klępsku jest swojego rodzaju "Mekką" dla australijskich turystów podążających śladami swoich przodków. Społeczność nekielska, w tym młodzież szkolna, a także goście z Australii odwiedzili to wspaniałe miejsce w 2012 roku Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez opiekuna tego miejsca ks. Olgierda Banasia i jego parafian. Druga wizyta w Klępsku to listopadowy "Dzień Emigracji" z nową porcją doznań historyczno historyczno-towarzyskich.

Kościół w Klepsku jest przykładem renesansowej światyni katolickiej, przejętej w dobie reformacji na potrzeby kościoła luterańskiego. Nie usunięto wtedy wyposażenia świątyni katolickiej ale je znacząco wzbogacono. Dzisiaj na powrót służy katolikom, prezentując elementy luterańskiego wyposażenia, pieczołowicie przywracane do dawnej świetności przez ks. Olgierda Banasia.

Jerzy Osypiuk

Wszyscy wyróżnieni w plebiscycie na 7 nowych cudów Polski

http://7cudow.national-geographic.pl/ranking

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię